موضوع : مقالات وبلاگ و وبلاگ نویسی | بازدید : 991 | تگ ها :
تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1391 | 7:07 | نویسنده : بلاگسازان

این مقاله، به بررسی اهمیت سواد و روایت ماجرا دریادگیری میپردازد، آنگاه این مفاهیم را با ویژگی های بلاگ ها درکناریکدیگرقرارمیدهد. این مقاله،عملا، نمونه هایی ازبلاگها را نیز مرورمیکند.اینترنت، به طورمداوم کاربردهایی به وجود می آورد که فقط به منظورترویج تعبیر فردی نیستتند؛ بلکه گسترش پیوسته جامعه را نیز درنظرمیگیرند.پژوهشهای تازه درزمینه ارتباطات با واسطه رایانه[۲]، محیطهایی همچون تالارهای گفتمان[۳]، گروههای خبری[۴] و دامنه های چند کاربره[۵]، گرایشهای جالب را درطریقی که هویت فردی نشان داده میشود، آشکارکرده است؛ دراین میان، زبان مورد استفاده قرارمیگیرد و تعاملات نشرداده میشوند(کالورت[۶] و دیگران،۲۰۰۳؛ کریستال[۷]،۲۰۰۱؛ گرینفیلد[۸] و سابرامانیام[۹]،۲۰۰۳؛هرینگ[۱۰] ،۲۰۰۰؛ تارکل[۱۱]،۱۹۹۵).یکی ازتازه ترین پیشرفتها درارتباطات با واسطه رایانه، وبلاگ[۱۲] یا بلاگ[۱۳] میباشد.بلاگها مجلاتی شخصی هستند که همانند یک دفترخاطرات روزانه، ازمدخلهایی که ترتیب تاریخ و زمان دارد، تشکیل میشوند. ویژگیهای بلاگ، شامل این موارد میباشند: نشرثابت متن یا گرافیک دروب، بدون اینکه به دانش فنی گمراه کننده ای برای کاربران نیازی باشد؛ شیوه هایی برای افراد به منظور فراهم کردن نظرات یا بازخورد آنها نسبت به هرمطلب ارسال شده به اینترنت ازطریق وبلاگ؛ موقعیتی برای بایگانی مطالب ازقبل ارسال شده براساس تاریخ و به وجود آوردن فرامتنهایی[۱۴] به سایر وبلاگهای وبلاگ نویسان. این ویژگیها نه فقط بلاگها را ازدیگر فرمهای ارتباطات با واسطه رایانه، مجزا میکند؛ بلکه آنها موقعیتهای تازه ای را نیز برای افراد جهت عرضه و بیان مطالب خودشان به صورت پیوسته[۱۵] فراهم میکنند.جوانان که بخش عظیمی ازجامعه وبلاگ نویسان را تشکیل میدهند، غالبا دروبلاگهای خودمطالبی را به سایرمحیطهای وبلاگ نویسی ارجـــــــاع داده اند. به عنوان نمونه، شرکت گسترش پرسئوس[۱۶]، درمی یابد که ۵/۵۱ درصد ازکلیه بلاگها درحال گسترش، توسط افراد۱۹ ۱۳ ساله اداره و نگهداری میشوند.(هنینگ[۱۷]،۲۰۰۳) یک مطالعه مشابه، به این نتیجه میرسد که سن ۴/۴۰ درصد از پدیدآورندگان وبلاگها زیر۲۰سال میباشد. یک بازدید ازصفحه آماری www.livejournal.com که یکی ازعمومی ترین وب سایتهای ارائه دهنده وبلاگ میباشد، آشکارمیسازد که بیشترین فراوانی پدیدآورندگان وبلاگها ازنظرسنی، زیر ۲۰ سال طبقه بندی میشود(۱).به دلیل اینکه وبلاگها میان جوانان عمومیت فراوانی پیدا کرده اند، نادیده گرفتن مشارکت وبلاگها درفناوری آموزشی، دشوار به نظرمیرسد. آیا بلاگها قادرند درمحیطهای آموزشی پیشرفتی به وجود آورند؟ آیا آنها میتوانند درمحیطهای کلاسی مورد استفاده واقع شوند؟ این مقاله، فرض را براین می گذارد که بلاگها میتوانند یک ضمیمه مهم برای نوآوریهای فناوری آموزشی باشند؛ چرا که آنها سواد را ازطریق روایت ماجرا ترویج میدهند، این امکان را فراهم میکنند که یک محیط یادگیری مشارکتی به وجود آید، هرلحظه و درهرجا دسترسی به اطلاعات مورد نیاز را تدارک می بینند و درتمام رشته های دانشگاهی به عنوان نمونه باقی بمانند.این مقاله، به منظوراثبات درستی این فرضیات، مبادرت به انجام موارد زیر میکند: اول اینکه به اهمیت سواد درپیشرفت کودکان ونوجوانان نظری خواهد افکند.سپس، حکایت گویی[۱۸] را به عنوان یک عامل تسریع کننده درجهت پیشرفت سواد قرارخواهدداد. سوم، به جستجوی شیوه هایی خواهد پرداخت که ازطریق آنها وبلاگها بتوانند درکلاسها و بین رشته های دانشگاهی هم به صورت گروهی و به صورت انفرادی، مورد استفاده قراربگیرند. این مقاله، به شرح نمونه هایی نیز میپردازد که درآنها ازوبلاگها قبلا درمحیطهای کلاسی استفاده شده است. درنهایت هم برخی اشارات و پیشنهادها برای پژوهشهای آینده ارائه خواهد شد.ادامه مطلب
موضوع : مقالات وبلاگ و وبلاگ نویسی | بازدید : 1022 | تگ ها :
تاريخ : چهارشنبه 18 بهمن 1391 | 8:10 | نویسنده : بلاگسازان

بدجوری گرفتارم، مدتهاست چیزی ننوشتم. بیزیِ بیزی هستم...

● سرم شلوغ بود، ناجور ...

«سرم شلوغ بود، ناجور...»، «بدجوری گرفتارم، مدتهاست چیزی ننوشتم. بیزیِ بیزی هستم...»، «این دفترچه دارد همینجور خاک میخورد و من فرصت نمیکنم چیزی بنویسم ...».

اهالی دنیای سایبر و بهویژه آنها که با وبلاگها بیشتر سروکار دارند، با این جملات به خوبی آشنا هستند. بسیاری از وبلاگها، پس از یک دوره فعالیت نسبتاً منظم و پرشور، بهتدریج با بهکارگیری جملاتی از این دست، گاه بیسروصدا و گاه همراه با غزلی، دستکم با نوشتن در فضای سایبر خداحافظی میکنند.

سایتها و وبلاگها، اگر چه پدیدههایی بسیار مدرن در محیط رسانهای هستند و خصوصیات خاص خود را دارند، اما در یک نگاه کلی تابع همان قواعد اساسی رسانهای هستند، که یکی از آنها میگوید: آمدن در این محیط آسان است، اما ماندن در آن دشوار و موفقیت، بسیار دشوار. و این دشواری امروزه، گریبان بسیاری از سایتها و وبلاگها را گرفته است.

 ادامه مطلب
موضوع : مقالات وبلاگ و وبلاگ نویسی | بازدید : 873 | تگ ها :
تاريخ : چهارشنبه 18 بهمن 1391 | 8:07 | نویسنده : بلاگسازان

شاید برای شما هم این پیش آمده باشد که بر روی اینترنت سایت وبی دارید اما می بینید که تعدادی از بازدید کنندگان یا دوستانتان سایت شما را اشتباهاً وبلاگ می نامند

شاید برای شما هم این پیش آمده باشد که بر روی اینترنت سایت وبی دارید اما می بینید که تعدادی از بازدید کنندگان یا دوستانتان سایت شما را اشتباهاً وبلاگ می نامند. مثلاً از شما می پرسند، آدرس وبلاگ شما روی اینترنت چه بود؟ یا اینکه مثلاً می گویند چه وبلاگ خوبی دارید! در صورتی که شما سایت تان را پیش یا حتی کمی بعد از مطرح شدن وبلاگ در جوامع اینترنتی (توسط Jorn Barger در ١٩٩٧) ساخته اید و هدایت و راهبری آن را از آن زمان به بعد ادامه می دهید.

تابان خواجه نصیری در http://www.webfaqt.com// ادامه داده است: در این مقاله ی کوتاه قصد دارم کمی بیشتر در مورد وبلاگ ها و وب سایت ها، تفاوت ها و تشابه های آنان بنویسم. بنابر این اجازه دهید، ابتدا از تشابه ها بگویم و بعد بپردازم به تفاوتها.

 ادامه مطلب
موضوع : مقالات وبلاگ و وبلاگ نویسی | بازدید : 917 | تگ ها :
تاريخ : سه شنبه 17 بهمن 1391 | 8:43 | نویسنده : بلاگسازان


یک user و password؛به هر اهل و نااهلی که می دانید رو کنید که از نان شب واجب تر است. سایت ها را زیر و رو کنید. به سیاه مشق ها و دست نوشته ها و نیم نوشته هایتان لینک بدهید. دقایقی تا سرحد مرگ روی مطلب خود کلیک کنید و دست از طلب مدارید تا کام تان برآید. حال، ذوق کنید. سرشناس شده اید. در صف پرمخاطب ترین ها جلوه می فروشید. خوشحالی کنید. اصلاً چند بار دق کنید. خویش و بیگانه، مرد و زن، پیر و جوان، صغیر و کبیر، هر چه ابنای بشر؛ همه را خبر کنید. این فتح مظفر را حجت بگیرید و فخر کنید و از خود بگویید و بشنوید و در این عشق بمیرید که رقبا را به در کرده اید.

چندی است به کشف تازه یی رسیده ایم. هم خود می دانیم و هم دیگران که ذکرش شرم به جبین آورد و سر پایین و اما هیچ کس نمی خواهد از آن بگوید. گویی طبیعت مان این است و خلاف مزاج سابق اگر عمل کنیم، راه مخالف پیش گرفته ایم؛ هرچند اگر درست باشد. اما ماجرای کشف تازه از سایت ها و وبلاگ های فرهنگی و بیشتر ادبی آب می خورد. دوستان فضای مجازی ترتیب داده اند تا راحت تر بنویسیم و بخوانیم. دست شان درد نکند. اما بشکند دست مان که باز به عجایب و غرایبی متوسل شده ایم که عقل جن هم به آن نمی رسد. مطلبی می نویسیم و در فلان سایت ادبی لینک می دهیم و آنقدر کلیک می کنیم که بازدیدکنندگان فکر کنند مطلب مان بیشترین طرفدار را داشته. جل الخالق، اگر ساز و برگ مدرن تری هم داشتیم و دستی در علوم روز(،)، نرم افزاری می خریم تا به جای کلیک کردن روی مطلب مان، رایانه کار را به دست بگیرد تا از پله های برقی ترقی بالا برویم. این هم از کشف تازه. گاهی هم مطلب خودمان نیست. خدا را شکر که نان روابط را می خوریم. پس اگر دوست و رفیقی داشتیم که از قبلش چیزی می ماسید، روی مطلبش کلیک می کنیم تا به صف بالاترین ها بیاید. بعد تماس می گیریم و مجیزش را می گوییم بلکه در آینده چیزی رسد.ادامه مطلب
موضوع : مقالات وبلاگ و وبلاگ نویسی | بازدید : 960 | تگ ها :
تاريخ : سه شنبه 17 بهمن 1391 | 8:36 | نویسنده : بلاگسازان

طی چند سال اخیر، وبلاگها به عوامل با نفوذی در عرصه تکنولوژی و حتی سیاست تبدیل شده اند.

دارن سیدال (Daren Siddall) از تحلیل گران شرکت گارتنر (Gartner)، بزرگترین شرکت مشاوره و تحقیقات IT در جهان معتقد است: "این طرز تفکر که افراد در مورد زندگی شخصی خود با دیگران صحبت کرده و در مورد آن توضیح بدهند، به نوعی در معرض نمایش قرار دادن شخصیت فردی آنهاست."

"وبلاگ نویسان سعی دارند اطلاعاتی درمورد اینکه که هستند؟ علایقشان چیست؟ و دوستانشان چه کسانی هستند؟ را در اختیار دیگران قرار دهند. در حقیقت این موارد هدف اصلی وبلاگ نویسان، به خصوص نسل جوان آنها است."

طی چند سال اخیر، وبلاگها به عوامل با نفوذی در عرصه تکنولوژی و حتی سیاست تبدیل شده اند. هرچند افراد کثیری این نوشته های روزانه را مطالعه می کنند، اما ما واقعا راجع به وبلاگ نویسان چه می دانیم ؟ مطالعاتی که اخیرا در این مورد انجام شده پاسخگوی سئوالات گوناگون در این زمینه است.

 ادامه مطلب
موضوع : مقالات وبلاگ و وبلاگ نویسی | بازدید : 894 | تگ ها :
تاريخ : دوشنبه 16 بهمن 1391 | 8:06 | نویسنده : بلاگسازان

اینترنت که یک منبع رویایی برای تحقیق است، با حضور بلاگرهای متخصص که نگاه درونی و دقیق تری به حرفه خود دارند از غنای بیشتری برخوردار می شود.

مطالب زیادی درباره تاثیر وبلاگ نویسی نوشته شده است. افراد زیادی وارد این عرصه نوشتاری شده اند و کسانی دیگر نیز در اندیشه ورود به آن هستند. وبلاگ یا «روزنامه نویسی شهروندان» که انتشار آن لاین مطالب شخصی است به بخشی جدایی ناپذیر از گفتمان بشری تبدیل می شود.

بلاگرهای سرشناس به برنامه های رادیویی دعوت می شوند و روزنامه های چاپی خلاصه و جمع بندی روزانه ای از فضای وبلاگ تهیه می کنند. بلاگرهای معروف هزاران بازدیدکننده در روز دارند.

هر حزب سیاسی وبلاگ مخصوص داشته و نمایندگان مجلس از طریق وبلاگ با حوزه انتخابیه خود در ارتباط هستند.

روزنامه گاردین یک ابروبلاگ دارد که مقاله نویسان روزنامه در آنجا مطلب می نویسند. اینترنت ماهیت نوشتن و به ویژه روزنامه نویسی را تغییر داده است و هیچ نویسنده ای نمی تواند نسبت به آن بی اعتنا باشد.

روزنامه نگاران چه آنهایی که باسابقه هستند و چه آنهایی که در ابتدای راه هستند باید آثار و تبعات این وسیله قرن بیست و یکم را درک کنند، حتی اگر قصد نوشتن در وبلاگ ها را نداشته باشند.

 ادامه مطلب
موضوع : مقالات وبلاگ و وبلاگ نویسی | بازدید : 984 | تگ ها :
تاريخ : دوشنبه 16 بهمن 1391 | 8:02 | نویسنده : بلاگسازان

معروف ترین موتور جست وجوی وبلاگ ها در اینترنت در سال ۲۰۰۷ میلادی تعداد وبلاگ ها ۷۵ میلیون عدد ذکر شده است و همچنین آمده است هر روز ۱۲۰هزار وبلاگ جدید به ثبت می رسد، یعنی ۱ / ۴ وبلاگ در هر ثانیه، روزانه ۱ /۵ میلیون پست جدید در وبلاگ ها نوشته می شود یعنی ۱۷ پست در هر ثانیه که کماکان بیشترین پست های جدید در روز مربوط به وبلاگ های انگلیسی زبان است

معروف ترین موتور جست وجوی وبلاگ ها در اینترنت در سال ۲۰۰۷ میلادی تعداد وبلاگ ها ۷۵ میلیون عدد ذکر شده است و همچنین آمده است هر روز ۱۲۰هزار وبلاگ جدید به ثبت می رسد، یعنی ۱ / ۴ وبلاگ در هر ثانیه، روزانه ۱ /۵ میلیون پست جدید در وبلاگ ها نوشته می شود یعنی ۱۷ پست در هر ثانیه که کماکان بیشترین پست های جدید در روز مربوط به وبلاگ های انگلیسی زبان است. ۷۳ درصد کسانی که رایانه شخصی دارند، دارای وبلاگ هستند و زبان ژاپنی زبان اول در وبلاگ نویسی است. پس از آن انگلیسی و چینی در رتبه های بعدی قرار دارند. زبان فارسی که تا این اواخر جزء ۱۰ زبان اول وبلاگ نویسی بود. حالا با کنار زدن زبان هایی مثل فرانسوی، روسی و ایتالیایی جزء ۵ زبان اول محسوب می شود.

بشر در چند سال اخیر قدم در دنیای جدیدی گذاشته است که بدون شک یکی از مهم ترین دستاوردهای آن تحول و دگرگونی اساسی در ارتباط با نحوه نشر اطلاعات است. وبلاگ یا بلاگ نمونه ای در این زمینه بوده که با توجه به ماهیت اینترنت و ویژگی دوطرفه بودن وب و تنوع در کاربردهایش در کانون توجه علاقه مندان قرار گرفته و همچنان در حال رشد و گسترش است. اولین نرم افزار جامع و سیستماتیک به منظور ایجاد وبلاگ در سال ۱۹۹۹ ارائه و از آن زمان تاکنون میلیون ها وبلاگ جدید ایجاد شده است. تا اواسط سال۲۰۰۰ بیش از یک هزار وبلاگ ایجاد و این رقم تا اواسط سال ۲۰۰۲ به بیش از نیم میلیون رسید. وبلاگ این سرعت چشمگیر را مدیون چندین عامل است. اولا محدودیت زمانی و تعدد و پراکندگی منابع اطلاعاتی، دسترسی به کل مطالب در مورد یک موضوع خاص را مشکل خواهد کرد، در این زمینه وبلاگ مناسب ترین بستر برای تمرکز و نظم بخشیدن به اطلاعات است. دوم امکان جدید مدیریت دانش و تجارب شخصی است.
ادامه مطلب
موضوع : مقالات وبلاگ و وبلاگ نویسی | بازدید : 972 | تگ ها :
تاريخ : شنبه 14 بهمن 1391 | 10:31 | نویسنده : بلاگسازان

در این نوشتار سعی شده با توجه به جوان وبالخصوص دانشجو بودن درصدبالایی از کاربران اینترنت در حوزه وبلاگ نویسی و وبلاگ خوانی، گوشه ای از اهمیت و کارکردهای منفی اجتماعی و فرهنگی این پدیده را در حوزه دانشجویی ارائه دهیم.

آخرین وسیله ای که امروزه برای رشد و توسعه ارتباطات انسانی ساخته شده اینترنت است؛ وسیله ای که توانسته فراتر از ارتباطات شخصی و میان فردی، با شکستن محدوده زمان و مکان از حوزه خصوصی خارج شود و پا در عرصه عمومی بگذارد. یکی از مجاری ارتباطی در دنیای اینترنت، وبلاگ است. پدیده ای که توانسته عالی ترین تعامل را بین افراد فراهم آورد.

۱) وبلاگ چیست؟

وبلاگ، وب نامه، وب نوشت، تار نگار یا بلاگ؛ رسانه ای ساده و انعطاف پذیر است که حال ارتقاء ارتباطات در عالم اینترنت و بازتاب تعامل انسان با این فضای باز مجازی است. رسانه ای که با رشد چشمگیر خود، جوانان ایرانی را در رتبه دهم رده بندی جهانی قرار داده است. (با توجه به درصد کم کاربران اینترنت به نسبت جمعیت کل جمعیت در ایران این رتبه بسیار قابل توجه است.)

وبلاگ توانسته پتانسیل بالایی را برای استفاده های شخصی و حرفه ای ایجاد کند، به طوری که امروزه اشخاص، گروه ها، احزاب، تشکل ها و... زیادی از آن برای ارائه عقاید و نظرات خود استفاده می کنند. به گفته دکتر یونس شکرخواه، استاد دانشگاه علامه طباطبایی: «وبلاگ ها عبارتند از روزنامه های شخصی روی شبکه اینترنت که با برنامه ای ساده اداره می شوند. بلاگ ها عامدانه اطلاعات عینی و عقاید شخصی را با هم آمیخته و اغلب با یک لینک به منبع اصلی، یک بلاگر دیگر و یا مقاله ای که وبلاگ نویس مزبور مورد تحلیل قرار داده و یا مایل است آن ها را به مخاطبین خود معرفی کند، همراه هستند.»۱

۲) لزوم توجه به وبلاگ ها

اهمیت، رسایی و رسمی شدن حوزه وبلاگ ها را از آنجا می توان دریافت که بسیاری از دولتمردان، احزاب رسمی و مسئولین جمهوری اسلامی از وبلاگ ها برای تعامل با اقشار اجتماعی بهره گیری می کنند، از این رو، دیگر نمی توان وبلاگ ها را وب سایت های غیررسمی دانست که وبلاگ نویسان از آن به عنوان دفترچه خاطرات خود استفاده می کردند.

توجه به محتوای وبلاگ ها، که امروزه قسمت اعظم آن به اخبار و نوشته های تحلیلی و انتقادی اختصاص داده شده، لزوم توجه به این حوزه را از چند زاویه مهم جلوه می دهد:

اول: غالب مخاطبین و خوانندگان وبلاگ ها را اقشار خاص جامعه، روشنفکران، دانشجویان و زنان تشکیل می دهند. افرادی که با رسانه های رسمی اغناء نمی شوند و با روحیه نوجو و افکار رادیکال خود به دنبال دست یافتن به مطالب و تحلیل های جدید هستند.

دوم: رشد حیرت انگیز و بلاگ های فارسی و حساسیت های ناظران داخلی و خارجی نسبت به وقایع کشور و علل اقبال جوانان از این پدیده نوظهور می باشد. مجامعی که با پرداختن هزینه های هنگفت، سعی در تخطئه نظام اسلامی دارند مطمئناً از رویکرد و بلاگ ها آنچه را که بخواهند برداشت می کنند و در سطح بین الملل بازتاب می دهند. مانند خبرگزاری رویترز و سایت CNN که عمده اشتیاق و علاقه کاربران ایرانی را مسائل جنسی و فرهنگ غرب عنوان می کنند و مدعی اند کاربران ایرانی به دلیل محدویت های اجتماعی در این زمینه ها به وبلاگ وبلاگ نویسی گرایش پیدا کرده اندادامه مطلب
موضوع : مقالات وبلاگ و وبلاگ نویسی | بازدید : 978 | تگ ها :
تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1391 | 6:57 | نویسنده : بلاگسازان

ما در حال ورود به عصر جدید دسترسی به اطلاعات و انتشار آن هستیم؛ استفاده از ابزارهایی که امکان انتشار اطلاعات را در اینترنت آسان کرده اند برای میلیون ها نفر حکم دستگاه چاپ را دارند. دستگاه چاپی که روی میز کار آن ها و حتی داخل جیب شان قرار می گیرد. تا هنگامی که ما تفاوت بین گزارش نویسی آماتوری و انتشار شخصی اطلاعات را درک نکنیم و وبلاگ را به عنوان قالبی برای این فعالیت ها در نظر نگیریم نقش آن ها را در عرصه های روزنامه نگاری فرهنگ و جامعه به طور کامل درک نخواهیم کرد.

بگذارید با وبلاگ شروع کنیم. وبلاگ نوعی وب سایت است که دائماً به روز می شود و مطالب ثبت شده در آن با ترتیب زمانی معکوس (از حال به گذشته) در پی هم قرار گرفته اند. به نحوی که مطالب جدید همواره در بالای صفحه و جلوتر از مطالب قدیمی قرار می گیرند. وبلاگ های اولیه به مطالب خبری و صفحات وب (وب صفحه قابل گسترش اینترنتی است) خاص و انتخاب شده ای متصل (لینک) می شدند و معمولا اظهار نظر یا توصیفی موجز و کوتاه در ادامه مطالب مشاهده می شد. تهیه نرم افزاری که به کاربران این امکان را می داد تا مطالب خود را به سرعت در قالب های از پیش تعیین شده قرار دهند، منجر به رواج گسترده و فراگیر یادداشت نویسی در اینترنت شد. اما ترتیب زمانی معکوس همچنان بدون تغییر باقی ماند. ترتیب زمانی معکوس است که مشخص می کند یک صفحه اینترنتی وبلاگ محسوب می شود یا خیر. باید به خاطر داشت که قالب و فرم وبلاگ بر نرم افزار آن ارجحیت دارد. استفاده آسان و ساده از نرم افزار وبلاگ، امکان انتخاب سریع قالب را به شما می دهد. اما یک وبلاگ ممکن است بدون استفاده از این نرم افزار هم ساخته شود. وبلاگ احتمالا اولین شکل و قالب اصیل وب (صفحه قابل گسترش اینترنتی) محسوب می شود. واحد پایه ای وبلاگ مطلب ثبت شده است نه مقاله یا صفحه. وبلاگ نویسان متناسب با یک موضوع و در حد آن می نویسند و اگرچه مطالب وارد (پست) شده به صفحه به دنبال یکدیگر قرار می گیرند، هر کدام لینک جداگانه ای دارند. از این رو می توان به هر مطلب وارد (پست) شده به صورت جداگانه رجوع کرد.

متن فشرده (Hypertext) در وبلاگ نویسی اهمیتی بنیادین دارد. هنگامی که وبلاگ نویسان می خواهند به اطلاعاتی که به صورت آنلاین وجود دارد اشاره کنند به آن متصل (لینک) می شوند. متن فشرده به نویسنده اجازه می دهد که مطالب پیچیده را با استفاده از لینک گذاری و ارجاع به منابع اولیه بی شماری خلاصه کند و به صورت یک متن در آورد. از همه مهم تر لینک شفافیت و صراحتی را به مطلب می بخشد که در صفحه عادی امکان مشاهده آن غیر ممکن است. لینک به نویسنده اجازه می دهد که خواننده را مستقیما به هر منبع آنلاینی ارجاع دهد و وی را قادر سازد که بفهمد آیا نویسنده مطلب مورد اشاره را به دقت ارائه یا حتی درک کرده است یا خیر. وبلاگ نویسانی که خواننده را به منبعی ارجاع می دهند اما آن را لینک نمی کنند، ممکن است افرادی فریبکار و دغل باز تلقی شوند چرا که مخاطب در صورت دسترسی نیافتن به منابع ارجاعی احتمالا در صحت مطالب موجود در وبلاگ تردید خواهد کرد.ادامه مطلب
موضوع : مقالات وبلاگ و وبلاگ نویسی | بازدید : 881 | تگ ها :
تاريخ : چهارشنبه 11 بهمن 1391 | 8:48 | نویسنده : بلاگسازان

وبلاگ، نوشته هایی است که یک فرد، برروی اینترنت قرار داده و عموماً به طور منظم آن را به روز می کند و در آن، معمولاً حاصل جست وجو و گشت وگذار خود در اینترنت را نیز ثبت می نماید. این نوشته ها لزوماً در قالب خاصی نبوده و شکل رسمی و کلیشه ای مرسوم در نشریات را ندارند و به فراخور شخصیت و ذهنیات نویسنده، و همچنین اقتضای زمان نوشتن، کاملاً متنوع و گوناگونند، و همین تنوع از ویژگی های درخشان این نوع سایت های شخصی است. همچنین نویسنده به سهولت می تواند تصویر، صدا و... را به نوشته خود اضافه نماید، و نیز لینک(پیوند) به یک نشانی دیگر در اینترنت را مستقیماً در نوشته خود بگنجاند، و متن خود را به یک «ابرمتن» بدل کند.

ایجاد و داشتن یک وبلاگ، نیاز به هیچ پیش زمینه و تخصص ویژه ای ندارد و فقط با اتصال به اینترنت، می توان از سرویس دهندگانی مانند Blogger استفاده نموده و یک وبلاگ شخصی ایجادکرد، سپس برای فارسی کردن این وبلاگ، مراحل ساده ای را نیز باید طی نمود که راهنمای آن در ماهنامه دنیای کامپیوتر و نیز در اینترنت منتشر شده است. خوشبختانه، پدیده وبلاگ مورد اقبال کاربران ایرانی قرار گرفته، و به تازگی سایت جدیدی به نام PersianBlog در داخل کشور راه اندازی شده که از همان ابتدا می توان در آن وبلاگ فارسی ایجادکرد، بدین ترتیب اکنون هرفردی می تواند در عرض چند دقیقه صاحب یک وبلاگ فارسی شود. جالب آن که بنا به گفته مسئولین PersianBlog تعدادی عرب زبان نیز به دلیل سهولت، به این سایت روی آورده اند.

مهم ترین ویژگی وبلاگ، آزادی است، نویسنده می تواند با سرعت، ایده ها، افکار و تجربیات خود را بدون در نظرگرفتن محدودیت های موجود و صرفاًدر مرزهایی که خود تعیین می کند، به سادگی منتشر کند، و در معرض دید علاقه مندان قراردهد، آنهم در قلمروی به وسعت جهان! و چنین احساسی قطعاً برای همه، به ویژه جوانان مستعد ما، شعف انگیز است. گسترش وبلاگ، مصداق واقعی و اثبات این نظر است که در دنیای جدید، محدودیت های متعارف رنگ می بازند و آنچه بیشتر رخ می نماید «فردیت» انسان هاست که در بیشتر جوامع کنونی، در چنبره قواعد و مرزهای محدود کننده جمعی، اسیر شده است.

 ادامه مطلب
موضوع : | بازدید : | تگ ها : ,
تاريخ : دوشنبه 6 شهريور 1396 | 9:12 | نویسنده : بلاگسازان

ایجاد وبلاگ / ساخت وبلاگ

 


▫️ویدیو کلیپ آموزش وبلاگ نویسی
http://blogsazan.com/video_2016-07-05_22-47-51.mov

این ویدیوی آموزشی  جهت ساخت وبلاگ در بلاگسازان و میزان بلاگ میباشد

▫️آموزش وبلاگ نویسی حقوقی
http://amoozesh.mizanblog.com/صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10 صفحه بعد